Brugprojecten

Een zeer belangrijke pijler binnen onze organisatie wordt gevormd door de werkervaringsprojecten voor jongeren vanaf 15 jaar, de brugprojecten. Binnen hun brugtraject krijgen zij extra begeleiding en ondersteuning om een aantal obstakels op technisch vlak, maar voornamelijk dan het gebrek aan arbeidsattitudes en ervaring, te overwinnen. Binnen deze projecten worden de jongeren tewerkgesteld met een opleidingsovereenkomst waarbinnen zij gemiddeld 20u/week moeten presteren. Hiervoor ontvangen zij ook een leervergoeding van 3,40€ per effectief gepresteerd uur. Nadat een traject van maximaal 800 uur doorlopen werd, moeten deze jongeren in staat zijn om over te stappen naar een reguliere job bij een werkgever.

Binnen de brugprojecten ligt de nadruk op het verwerven/versterken van een aantal competenties. We richten ons hoofdzakelijk op de volgende tien competenties: aanvaarden van gezag, assertiviteit, doorzetten, initiatief, nauwkeurigheid, omgaan met regels en afspraken, samenwerken, stiptheid, werkmotivatie en werkprocedures.

Op ieder moment van het schooljaar kan WELA vzw ongeveer 220 jongeren een eerste werkervaring aanbieden. Dit kan in een intern of een extern brugproject.

Interne brugprojecten

Ongeveer 120 jongeren komen terecht in één van onze interne ateliers, gelegen te Wilrijk of Antwerpen Noord. Binnen deze ateliers werken de jongeren in groep onder leiding van een atelierchef. Doelstelling van deze ateliers is het zo sterk mogelijk benaderen van een reële werksituatie met veel aandacht voor de specifieke noden en eigenheid van de doelgroep.

Externe brugprojecten

WELA beschikt ook over een groot netwerk van partnerorganisaties (vzw’s, openbare diensten, Stad Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen, …) waarbinnen leerlingen hun eerste werkervaring kunnen opdoen. De jongeren krijgen hierbij de kans mee te draaien op een bestaande werkvloer tussen volwassen medewerkers. De partnerorganisatie voorziet de begeleiding op de werkvloer en iedere jongere krijgt vanuit WELA een brugcoach toegewezen die hem of haar begeleidt gedurende heel het brugtraject.