Voortraject taal

Binnen de voortrajectwerking kunnen jongeren terecht die nog over onvoldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Binnen dit traject wordt niet enkel gewerkt aan het versterken van het taalniveau van de jongere, maar is er ook ruimte voor maatschappelijke oriëntatie. Vaak zijn de deelnemers aan deze projecten maar een beperkte tijd in het land en dienen zij ook op dit vlak ondersteund te worden. Verder ligt ook de nadruk op motivering en het versterken van de algemene attitudes (op tijd komen, nakomen van afspraken, ...) van de jongere. Wanneer de jongere een voldoende taalniveau heeft behaald, kan hij doorstromen naar de volgende stap in zijn/haar traject, wat voor het merendeel van de deelnemers een brugproject is. Jongeren kunnen maximaal 312 uur deelnemen aan een voortraject en ontvangen een kleine vergoeding van 1€/uur.